Ga door naar hoofdcontent
InformatieRedactie NVM Nieuws

Redactie NVM Nieuws

Redactie NVM Nieuws

Anne Oosterveer, communicatieadviseur NVM-mondhygiënisten (foto)

Bestuur NVM-mondhygiënisten

  • Manon van Splunter-Schneider
  • Sylvia van Houten-Talma
  • Nikky Huisman
  • Loes Velthoven-Verlinden
  • Menno Tusschenbroek

Directie NVM-mondhygiënisten

Extern directeur: Ellen Bol
Intern directeur: Herman Frankes

Bureau NVM-mondhygiënisten

Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein

Het bureau van NVM-mondhygiënisten is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur.

Lidmaatschap

Wil je jouw NVM-lidmaatschap beëindigen? Regel dit dan uiterlijk vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar. Het lidmaatschap is uitsluitend schriftelijk op te zeggen via bureau@mondhygienisten.nl. Per post mag ook via NVM-mondhygiënisten | Postbus 1166 | 3430 BD Nieuwegein.

Je NVM-lidmaatschap is een jaarlidmaatschap. Het verenigingsjaar loopt van januari t/m december. Je opzegging is definitief nadat je via de e-mail een bevestigingsbrief hebt ontvangen. Voor meer informatie over het lidmaatschap, kijk op www.nvmmondhygienisten.nl.