Ga door naar hoofdcontent
TijdschriftenNTvM #7-2018

NTvM #7-2018

Innovatiedrang

Denken en doen mondhygiënisten innovatief? Gezien het relatief nieuwe beroep en de snelle ontwikkelingen op allerlei gebied in de mondzorg moet dat haast wel. Immers, zonder die vernieuwende attitude was uw beroepsgroep echt niet zo uitgegroeid tot wat die nu is. Onder leiding van docent mondzorgkunde en klinisch epidemioloog Karl Parisius mag u dat 16 november tijdens een congres in Amersfoort met elkaar op een rij zetten. In het interview in dit nummer probeert hij daarvoor het nodige enthousiasme te kweken. Misschien dat die dag ook de lijnen voor de toekomst worden uitgezet.

Zeker zoveel lof voor nieuwe paroclassificatie

En anders gebeurt dat wel met de Kennisagenda Mondgezondheid, die – mede met medewerking van mondhygiënisten – door ACTA is opgesteld en richting moet geven aan onderzoek voor de komende jaren. Bij innovatie wordt vaak als eerste gedacht aan grootse vernieuwngen en bijzondere, technische hoogstandjes. Maar met gestaag werken en zorgvuldig onderbouwen is er nu een nieuwe classificatie voor parodontale en peri-implantaire ziekten en aandoeningen. Misschien niet zo spectaculair, maar zo’n exercitie verdient zeker net zoveel lof.

Reinier van de Vrie

Hoofdredacteur a.i.

redactie@mondhygienisten.nl

Afbeelding voor NTvM #7-2018